Návrat na hlavní stranu

Park Bezručovy sady

KULTURNÍ PAMÁTKA č. 10691

Park Bezručovy sady

parc.č. 1, 15, 16, 98/4, 99/1, 99/4, 99/15, 99/16, 127, 153, 1088, 1089, 1384

Přírodně krajinářský park vzniklý koncem 19.století jako nejmladší z velkých olomouckých parků, původně Michalský výpad. Vznikl těsně pod městskými hradbami na úzké ploše na březích bočního ramena řeky Moravy.
Původně se zde rozkládalo podhradí se třemi mlýny, hospodářským dvorem a domky kuželuhů a jirchářů. Toto podhradí bylo za třicetileté války švédy zničeno. Za stavby tereziánské pevnosti v polovině 18. stloletí zde byly postaveny zděné bastiony, polobastiony a zemní valy.
V letech 1834-1835 byla podél vodního toku zřízena cesta se stromořadím, po zrušení vojenských objektů (dělostřeleckých laboratoří a chemických dílen) roku 1898 byl terén upraven, valy a příkopy byly vyrovnány a vysazeny další stromy.
Až po vyhoření Jakubského mlýna roku 1908, zrušení Nietschovy kotlárny roku 1942 a odstranění seminární zahrady roku 1949 bylo získáno celé území sadů v dnešním rozsahu.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Park nebo sad
AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 29.10.2003 v 08:46 hodin

Copyright 1994-2019 © Luděk Šorm