Návrat na hlavní stranu

BĚHOUNEK Vladislav, Ing., vedoucí odboru stavebního úřadu [ Vedoucí pracovník ]

Odbor stavební - stavební úřad

- přijímá a eviduje žádosti o územním řízení

- vede řízení a vyjednává rozhodnutí o umístění stavby, využití území, o chráněném území nebo ochranném pásmu, o stavební uzávěře

- rozhoduje o prodloužení platnosti a o změně územního rozhodnutí, případně přerušení územního řízení z důvodu nepředložení požadovaných dokladů

- vede stavební řízení

- vede kolaudační řízení

- řízení o změně užívání stavby

- řízení o odstranění stavby

- územní plánování

- zabezpečuje výkon státní správy v působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací

- regionální rozvoj

UPŘESŇUJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.mesto.luhacovice.cz

Typ záznamu: Vedoucí pracovník
AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 30.03.2004 v 11:17 hodin

Copyright 1994-2024 © Luděk Šorm