Návrat na hlavní stranu

Pěchotní srub T-S 72

Objekt byl umístěn na východním svahu kóty 632 m, přibližně uprostřed tvrze. Se sousedními objekty T-S 71 a T-S 73 měl vytvářet palebnou přehradu chránící dělostřelecké objekty soustředěné na hřebenu nebo na jeho odvrácené straně. Jednalo se o objekt zvláštní konstrukce, neboť byl výškově členěn do tří pater. Důvodem tohoto řešení byl zapuštěný pozorovací zvon (hlavní pozorovatelna pro kasematu T-S 77) a nebezpečí podstřelení základové desky objektu.

Jako jeden ze dvou objektů v trutnovském úseku měl být srub vyzbrojen otočnou věží pro dvojče těžkých kulometů (věž OR), protože umístění objektu v terénu umožňovalo vést daleké palby do předpolí tvrze. Střelecká místnost měla být vyzbrojena smíšenou zbraní L1 a kulometným dvojčetem, jenž měly pálit doprava směrem k objektu T-S 71. Objekt byl původně uvažován jako oboustranný, ale později byla levá střelecká místnost nahrazena kulometnou věží. V pravém ochraném křídle se počítalo s osazením pancéřového zvonu pro lehký kulomet (čtyři střílny), stejná zbraň měla být i ve střílně pod betonem.

Kromě střelecké místnosti a pancéřových prvků měla být v horním patře kancelář velitele objektu, místnost telefonisty a skladiště munice pro kanón i kulomety. Všechny tyto prostory měly být odděleny od schodiště protiplynovou místností (SAS). Do středního patra měla být soustředěna filtrovna, ubikace části osádky, místnost pro radiostanici, další muniční skladiště a samozřejmě i sociální zařízení. Byl by zde také vstup do pozorovacího zvonu a kancelář dělostřeleckého důstojníka a ubikace jeho pomocníků. V půdorysně nejmenším (dolním) patře se počítalo s další ubikací, proviantním skladem a malým skladištěm kulomentého střeliva.

Objekt se nepodařilo vybetonovat. V září 1938 se betonáž teprve připravovala - měla se uskutečnit ještě na podzim. Byla však vybetonována šachta včetně schodiště a také základová skořápka.

V současné době (1999) se základová skořápka nachází v remízku za kamenolomem. Jsou zde dobře patrné obrysy dolního patra, prostor pro OMSku a samozřejmě také zabetonovaná schodišťová šachta.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bunkry.cz/stachelberg

Typ záznamu: Opevnění, pevnost nebo bunkr
AKTUALIZACE: uživatel č. 766 org. 2, 14.07.2004 v 11:21 hodin

Copyright 1994-2020 © Luděk Šorm