Návrat na hlavní stranu

Pěchotní srub T-S 74

Objekt byl umístěn na levém křídle tvrze, vlevo měl být vyzbrojen dvěma smíšenými zbraněmi L1, které měly především postřelovat důležitou silnici ze Žacléře do Trutnova (jednalo se o netypické umístění dvou zbraní L1 ve společné střelecké místnosti). Druhá střelecká místnost byla nahrazena pancéřovou kopulí pro kulometné dvojče určené ke krytí prostoru ve směru k sousednímu objektu T-S 73. V čelní stěně se počítalo s pozorovacím zvonem (dva průzory), ve kterém měla být hlavní pozorovatelna minometného objektu T-S 79. Třetím pancéřovým prvkem měl být čtyřstřílnový zvon pro lehký kulomet. Osádku objektu mělo tvořit 34 mužů.

V horním patře se měla dále nacházet ubikace dělostřeleckého pozorovatele (důstojníka) a jeho pomocníků (poddůstojníků), místnost pro telefonistu a pohotovostní skladiště munice. Do dolního patra by byla umístěna filtrovna, ubikace mužstva, sociální zařízení, proviantní sklad a další sklady munice.

Objekt se nepodařilo vybetonovat, na konci září 1938 bylo postaveno bednění a na říjen se připravovala betonáž. Byla vybetonována schodišťová šachta hluboká 51,5 m včetně schodiště, základová skořápka a byly provedeny izolace.

V současné době (1999) je základová skořápka vyčištěna, takže objekt je dobrou ukázkou rozestavěného objektu.Vstup do šachty je zabetonován, takže na schodiště nelze vstoupit. Objekt je součastí budované naučné stezky a leží vlevo od cesty vedoucí od autobusové zástávky k objektu T-S 73.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bunkry.cz/stachelberg

Typ záznamu: Opevnění, pevnost nebo bunkr
AKTUALIZACE: uživatel č. 766 org. 2, 14.07.2004 v 11:31 hodin

Copyright 1994-2020 © Luděk Šorm