Návrat na hlavní stranu

Tvrz Lštění

Ve 14. století se o Lštění dělilo několik drobných feudálů. Tvrz v dnešní podobě vznikla zřejmě až v průběhu 15. století, kdy bylo Lštění přikoupeno k nedalekému hrádeckému panství. Tehdy tvrz převzala také správní funkci po opuštěném Hrádku. V 17. století byla tvrz značně poničena a roku 1769 upravena na sýpku. 20 m vysoká věž vystavěná z lomového kamene. Na omítce patrné červené malování z 18. století. K věži přistavěna mladší patrová stavba, ze které vede vchod do sklepení pod tvrzí. Uvnitř věže dnes 4 patra (2. patro nově vloženo). V 3. patře nápis datující přestavbu tvrze na sýpku do roku 1769. 3. a 4. patro si v podstatě zachovalo původní vzhled interiéru 15. století - okénka ve výklencích se sedátky, střílny a zbytky krbového komínu.

LOKALIZACE


Typ záznamu: Tvrz
AKTUALIZACE: Kateřina Vlášková (TO 07) org. 2, 12.11.2005 v 12:03 hodin

Copyright 1994-2020 © Luděk Šorm