Návrat na hlavní stranu

Úvodem

Tento text plně odpovídá svému názvu - jedná se o faktografický soubor. Má sloužit jako doplňující materiál pro výuku dějin hudby. Neklade si podmínku vyčerpanosti všech údajů. Metoda prezentace vlastní problematiky vyplynula z konfrontace a posouzení různých koncepcí dřívějších (viz přehled literatury na konci textu) a je zcela nezávazná a otevřená i jiným možnostem a umožňuje rozšíření a doplnění, jež vyplyne z vlastní výuky.
Hlavním úkolem textu je umožnit studentům základní přehled v oblasti dějin tzv. artificiální (často zcela nepřesně označované "vážné") hudby, konkrétně vlastní skladatelské tvorby, až na malé výjimky navíc pouze navíc pouze evropské. Poněkud stručněji zachycuje oblast hudebního života a historie je pro celkový pohled rovněž zcela zásadní. Tato problematika by se měla stát předmětem zpracování dalšího textu, který by se stávajícími a dalšími doplňky mohl v budoucnu vytvořit skutečně ucelený přehled dějin celé hudební kultury.
Hlavní zásadou textu byla skutečnost a zachycení základních poznatků. Fakta jsou proto prezentována přehledně, bez stylizovaného jednotlivého textu. U významných skladatelských osobností jsou rozdělena do oddílů označených římskými číslicemi:
I. životopisná data
II. charakter vlastní kompoziční metody skladatele, jeho hudební řeči, včetně inspiračních zdrojů
III. vlastní dílo skladatele (výběr nejzávažnějších titulů)
IV. zhodnocení významu a přínosu skladatele pro hudební vývoj
Vzhledem k složité a problematické periodizaci hudby 20. Století byl zařazen 7.oddíl "Přehled skladebných principů 20. Století", který je nezbytnou zobecňující součástí kapitol 5.a 6. K lepší orientaci je určen obsah textu a rejstřík jmen.
Pardubice 31.srpna 1992

Bohuslav Vítek


Copyright 1994-2024 © Luděk Šorm