Návrat na hlavní stranu

2.3. Koncepce současné

Je jich několik (u nás např. prof. J.Smolka, dr. V.Lébl, prof. L.Zenkl a další). Z hlediska výuky považujeme za přijatelnou tuto periodizaci (dle níž je rovněž koncipována tato příručka, v závorce uvádíme čísla jejich kapitol oddílů):
A) Nejstarší období (do 6.stol.) (3)
B) Starší období dějin evropské hudby (600-1600) (4)
1) Období jednohlasého chorálu (600-950) (4.1)
2) Období románské a raně gotické (850-1300) (4.2)
3) Pozdní gotika a renesance (1300-1600) (4.3)
C) Novější období dějin evropské hudby (1600-1900) (5)
1) Baroko (1600-1750) (5.1)
2) Klasicismus (1730-1820) (5.2)
3) Romantismus (1820-1910) (5.3)
D) Nejnovější období dějin hudby (1900 - do současnosti) (6)
1) Hudba 1.poloviny 20.století (1890-1960) (6.1)
2) Hudba 2.poloviny 20.století (1950-do současnosti) (6.2)

Copyright 1994-2024 © Luděk Šorm